FIRMWARE MOTOROLA XT2128-1-DS

Data: 17-06-2022  | Tamanho: 2.30 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-2-DS RETEU, RETAIL EURO 1, ANDROID 11 SP

Data: 08-01-2022  | Tamanho: 2.32 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-1-SS RETLA, RETAIL LATAM, ANDROID 11

Data: 05-01-2022  | Tamanho: 2.32 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-1-DS RETBR, RETAIL BRAZIL, ANDROID 11 SP

Data: 31-12-2021  | Tamanho: 2.32 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-2-DS RETEU, RETAIL EURO 1, ANDROID 11 SP

Data: 30-12-2021  | Tamanho: 2.32 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-1-DS RETBR, RETAIL BRAZIL, ANDROID 11 SP

Data: 29-12-2021  | Tamanho: 2.32 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-1-SS RETLA, RETAIL LATAM, ANDROID 11 SP

Data: 21-12-2021  | Tamanho: 2.32 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-2-DS RETEU, RETAIL EURO 1, ANDROID 11 SP

Data: 15-11-2021  | Tamanho: 2.31 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-1-SS RETLA, RETAIL LATAM, ANDROID 11 SP

Data: 09-11-2021  | Tamanho: 2.31 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-1-DS RETBR, RETAIL BRAZIL, ANDROID 11 SP

Data: 30-10-2021  | Tamanho: 2.31 GB

FIRMWARE MOTOROLA XT2128-2-DS RETEU, RETAIL EURO 1, ANDROID 11 SP

Data: 18-08-2021  | Tamanho: 2.32 GB