TEST POINT

Imagem do Test point para FRP Xiaomi 13

Data: 16-03-2024  | Tamanho: 1.70 MB

Imagem do Test point para FRP Mi 11i

Data: 04-01-2024  | Tamanho: 1.30 MB

Imagem do Test point para FRP MI 11X

Data: 04-01-2024  | Tamanho: 1.20 MB

Imagem do Test point para FRP Poco F3

Data: 04-01-2024  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Poco M3

Data: 04-01-2024  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi 9 Power

Data: 04-01-2024  | Tamanho: 1.30 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi 9T

Data: 03-01-2024  | Tamanho: 1.50 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi K40 Pro

Data: 03-01-2024  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi K40

Data: 03-01-2024  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi Note 12 Pro Sweet

Data: 03-01-2024  | Tamanho: 1.60 MB

Imagem do Test point para FRP Xiaomi Poco F5 Pro Mondrian

Data: 03-01-2024  | Tamanho: 1.50 MB

Imagem do Test point para FRP Xiaomi Mi 10 Lite 5G (Monet)

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Xiaomi Poco X5 5G (Moonstone)

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.50 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi K60 (Mondrian)

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi Note 11S 4G (Fleur)

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.50 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi Note 12 4G Tapas

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 2.60 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi Note 12 5G

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi Note 12S (Sea)

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.30 MB

Imagem do Test point para FRP Xiaomi 12 Lite (Taoyao)

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 2.90 MB

Imagem do Test point para FRP Xiaomi 13 Lite (Ziyi)

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Xiaomi Poco C51

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.30 MB

Imagem do Test point para FRP Xiaomi 12T Pro (Diting)

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Test point para FRP Redmi K50 Ultra Diting

Data: 09-12-2023  | Tamanho: 1.40 MB

Imagem do Pinout Xiaomi NOTE 8

Data: 31-03-2020  | Tamanho: 139.00 KB